Praktijkvoorbeelden

Zorginstelling

Zorginstelling

voorbeeld03Zorginstelling

Mevrouw Vis woont sinds kort op de gesloten afdeling van een verpleeghuis. Zij heeft vasculaire dementie.

Carla, de dochter van mevrouw Vis, is zeer betrokken en komt iedere dag op bezoek. Zij is niet tevreden met de persoonlijke verzorging van haar moeder. Naar haar mening ruikt zij niet fris en draagt zij kleding vol vlekken en heeft zij ook weleens kleding van anderen aan. Ook mag haar moeder niet samen met de andere cliënten in de woonkamer eten omdat zij te onrustig zou zijn. Volgens Carla wordt haar moeder juist alleen in haar eigen kamer onrustig en staat dit ook duidelijk in het zorgplan. Dit alles doet haar pijn, zij vindt het al moeilijk genoeg om te gaan met de geestelijke achteruitgang van haar moeder. Zij heeft al een aantal keren gesproken met de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende van haar moeder, maar zonder resultaat.

De Wlz cliëntondersteuner kijkt samen met u naar het zorgplan en welke beschreven en geïndiceerde zorg niet wordt geleverd. Indien gewenst gaan wij samen met u in gesprek met de zorginstelling.

Passende zorg

Passende zorg

Passende zorg

voorbeeld01Karel en Mia de Leeuw hebben een aantal maanden geleden gehoord dat Karel de spierziekte ALS heeft.

Karel gaat snel achteruit, de huisarts heeft de Wlz indicatie met spoed bij het CIZ aangevraagd. Naast de thuiszorg die iedere ochtend komt levert Mia alle andere zorg en ondersteuning. Zij is (tijdelijk) minder gaan werken om zo vaak en veel mogelijk bij haar man te kunnen zijn. Een moeilijke situatie vol vraagtekens. Één dingen weten zij zeker zij blijven samen thuis, maar hoe regel je dit?

De Wlz cliëntondersteuner kijkt samen met u naar alle aspecten van het ziektebeeld in uw specifieke situatie. Passende zorg neemt alle mogelijkheden met u door, daarbij ook kijkend naar mogelijke aanpassingen in de woning, gespecialiseerde ALS zorg,

PGB

PGB

voorbeeld02PGB – persoonsgebonden budget

De familie Roodbaars heeft 2 jonge kinderen, waarvan de oudste, Chris, is geboren met een zeldzame chromosoomafwijking.

Hierdoor is hij zowel lichamelijk als verstandelijk beperkt. De ouders van Chris hebben gekozen voor een PGB. Het grootste gedeelte van dit budget wordt besteed aan een particulier kinderdagverblijf, die goede zorg en begeleiding leveren waarmee de familie Roodbaars erg tevreden is. De rekeningen die het kinderdagverblijf iedere maand stuurt, roepen echter continue vraagtekens op. Klopt dit alles wel? Vragen zij zich af.

Als Wlz cliëntondersteuner gaan wij samen met u in gesprek met het kinderdagverblijf om zo opheldering te krijgen over wat er met het PGB betaald wordt.

Respijtzorg

Respijtzorg

voorbeeld04

Respijtzorg

Mevrouw De Beer zorgt al jaren thuis voor haar echtgenoot met de ziekte van Alzheimer.

De thuiszorg komt 2x per dag en meneer gaat een aantal dagen naar dagbesteding. De begeleiding die meneer de gehele dag nodig heeft, komt voor rekening van zijn echtgenote. Meneer De Beer staat op een wachtlijst voor opname in een verpleeghuis, dit kan echter nog wel een paar maanden duren. De zorg wordt echter steeds zwaarder en zeker nu opname in het zicht komt, dreigt mevrouw zo overbelast te raken dat de situatie uit de hand loopt.

Als Wlz cliëntondersteuner helpen wij u met de zoektocht naar respijtzorg. Een veilige plek waar meneer een aantal dagen of weken kan verblijven.  Tot aan de definitieve opname zodat mevrouw op adem kan komen.