WLZ-team

Hulp bij opstellen Zorg- en ondersteuningsplan

Hulp bij opstellen Zorg- en ondersteuningsplan

icoon02

Hulp bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijk plan en/of zorgplan. In een persoonlijk plan legt u de invulling van uw Wlz-zorg vast. Wij kunnen met u meegaan wanneer u het (zorg)plan gaat bespreken met uw zorgaanbieder.

In een zorgplan beschrijft u de manier waarop u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis, een persoonsgebonden budget). Onze cliëntondersteuners helpen u daarbij.

Bemiddeling zorgaanbieders

Bemiddeling zorgaanbieders

icoon03

Ondersteuning in het contact met de zorgaanbieder als u vragen heeft of niet tevreden bent over de geleverde zorg. U kunt een beroep doen op onze cliëntondersteuners wanneer u het met uw zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van uw zorgvraag. Bijvoorbeeld, als u vindt dat de zorgaanbieder (binnen de grenzen van uw indicatiebesluit) de verkeerde of te weinig zorg levert. Of, als u van mening bent dat de zorgaanbieder de met u gemaakte afspraken in het zorgplan niet nakomt.