WLZ-team

WLZ Informatie en Advies

WLZ Informatie en Advies

icoon04

Wij informeren en adviseren. Bijvoorbeeld over de manieren waarop u uw zorg kunt organiseren, het zorgaanbod en wachttijden in uw omgeving.  Over de manier waarop zorgaanbieders uw zorg kunnen bieden in een instelling of thuis, over eventuele wachtlijsten. Maar ook over uw rechten als cliënt.

Het vinden van een passende zorgaanbieder

Het vinden van een passende zorgaanbieder

icoon01

De keuze voor een zorgaanbieder, of het nu gaat om verblijf in een instelling of om zorg thuis. Wij ondersteunen u bij het vinden van een passende zorgaanbieder. Wij gaan samen met u op zoek naar de beste oplossing.

Hulp bij opstellen Zorg- en ondersteuningsplan

Hulp bij opstellen Zorg- en ondersteuningsplan

icoon02

Hulp bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijk plan en/of zorgplan. In een persoonlijk plan legt u de invulling van uw Wlz-zorg vast. Wij kunnen met u meegaan wanneer u het (zorg)plan gaat bespreken met uw zorgaanbieder.

In een zorgplan beschrijft u de manier waarop u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis, een persoonsgebonden budget). Onze cliëntondersteuners helpen u daarbij.

Bemiddeling zorgaanbieders

Bemiddeling zorgaanbieders

icoon03

Ondersteuning in het contact met de zorgaanbieder als u vragen heeft of niet tevreden bent over de geleverde zorg. U kunt een beroep doen op onze cliëntondersteuners wanneer u het met uw zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van uw zorgvraag. Bijvoorbeeld, als u vindt dat de zorgaanbieder (binnen de grenzen van uw indicatiebesluit) de verkeerde of te weinig zorg levert. Of, als u van mening bent dat de zorgaanbieder de met u gemaakte afspraken in het zorgplan niet nakomt.