Jeanet Kraaij

Jeanet Kraaij

Passende zorg en ondersteuning moet aansluiten bij uw persoonlijke situatie én dat van uw naasten!

Vanuit mijn jarenlange praktijkervaring als zelfstandig mantelzorgmakelaar en onafhankelijk cliëntondersteuner Wlz en Wmo heb ik kennis van alle verschillende wetten waar u mee te maken kunt hebben. De Wlz (Wet langdurige zorg) biedt veel verschillende mogelijkheden. De uitdaging is aan ons de mogelijkheden te benutten die het meest passend zijn voor úw situatie. Én die van de mensen die om u heen staan.

Als cliëntondersteuner vind ik het belangrijk om goed te kijken naar uw totale situatie. Wat vindt u zelf belangrijk? Maar ook wat is voor de mensen die om u heen staan belangrijk? Vervolgens ga ik samen met u kijken welke oplossingen het best bij u passen en wat er voor nodig is om dat in gang te zetten. Wij bieden, indien gewenst, ondersteuning om het te realiseren.

Mijn werk draait altijd om maatwerk. Geen enkele situatie is hetzelfde. Met maar één insteek: kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Ik heb dan ook een prachtig beroep en ben er trots op dat wij als WlzCliëntondersteuning.nl werken met een team van onafhankelijke cliëntondersteuners die als zelfstandig ondernemer actief zijn en allemaal dezelfde insteek hebben. Sámen hebben we veel kennis en kunde in huis en zorgen we ervoor dat wij geen wachtlijsten hebben.