Passende zorg

Passende zorg

voorbeeld01Karel en Mia de Leeuw hebben een aantal maanden geleden gehoord dat Karel de spierziekte ALS heeft.

Karel gaat snel achteruit, de huisarts heeft de Wlz indicatie met spoed bij het CIZ aangevraagd. Naast de thuiszorg die iedere ochtend komt levert Mia alle andere zorg en ondersteuning. Zij is (tijdelijk) minder gaan werken om zo vaak en veel mogelijk bij haar man te kunnen zijn. Een moeilijke situatie vol vraagtekens. Één dingen weten zij zeker zij blijven samen thuis, maar hoe regel je dit?

De Wlz cliëntondersteuner kijkt samen met u naar alle aspecten van het ziektebeeld in uw specifieke situatie. Passende zorg neemt alle mogelijkheden met u door, daarbij ook kijkend naar mogelijke aanpassingen in de woning, gespecialiseerde ALS zorg,

Passende zorg