Respijtzorg

voorbeeld04

Respijtzorg

Mevrouw De Beer zorgt al jaren thuis voor haar echtgenoot met de ziekte van Alzheimer.

De thuiszorg komt 2x per dag en meneer gaat een aantal dagen naar dagbesteding. De begeleiding die meneer de gehele dag nodig heeft, komt voor rekening van zijn echtgenote. Meneer De Beer staat op een wachtlijst voor opname in een verpleeghuis, dit kan echter nog wel een paar maanden duren. De zorg wordt echter steeds zwaarder en zeker nu opname in het zicht komt, dreigt mevrouw zo overbelast te raken dat de situatie uit de hand loopt.

Als Wlz cliëntondersteuner helpen wij u met de zoektocht naar respijtzorg. Een veilige plek waar meneer een aantal dagen of weken kan verblijven.  Tot aan de definitieve opname zodat mevrouw op adem kan komen.

Respijtzorg