Clientondersteuning Wlz | Meest gestelde vragen

Op deze pagina behandelen we de meest gestelde vragen over de clientondersteuning Wlz. Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op!

Waarom lees ik Thuis in Clientondersteuning in plaats van WlzClientondersteuning.nl?
Vanaf 1 januari is onze naam gewijzigd van WlzClientondersteuning.nl in Thuis in Clientondersteuning. Wij bieden namelijk veel meer dan alleen cliëntondersteuning in de Wlz. De website van WlzClientondersteuning.nl wordt niet langer meer geactualiseerd. Wij verwijzen u graag door naar onze nieuwe website.

Moet ik betalen voor cliëntondersteuning in de Wlz?
Nee, er zijn geen kosten aan verbonden. Ook voor de bemiddeling door WlzClientondersteuning.nl en voor de hulp van de cliëntondersteuner hoeft u niet te betalen.

In welke gemeenten is WlzClientondersteuning.nl werkzaam?
Kijk hiervoor op het kaartje voor de regio’s en gemeenten.

Hoe regel ik een cliëntondersteuner via WlzClientondersteuning.nl?
Wilt u gebruik maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning van WlzCliëntondersteuning.nl, vul dan het contactformulier in of bel naar 085 303 29 85 (lokaal gesprekstarief). U kunt ook een mail sturen met uw contactgegevens en ondersteuningsvraag naar info@thuisinclientondersteuning.nl. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.30 uur tot 17.30 uur.

Wat is cliëntondersteuning in de Wet Langdurige Zorg?
Cliëntondersteuning Wlz is een recht van mensen die een indicatie hebben voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg. Heeft u nog geen indicatie voor langdurige zorg, dan kunt u deze aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Heeft u hulp nodig met bij het aanvragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Wat is een Wlz-indicatie?
Om zorg vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz) te krijgen heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met het CIZ.

Wat is langdurige zorg?
Als u blijvend een intensieve zorgbehoefte heeft, dan kunt u aanspraak maken op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Een voorwaarde is dat u 24 uur per dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig heeft en/of u niet meer zelfstandig thuis kunt wonen. Die zorg kan in een zorginstelling maar ook bij u thuis georganiseerd worden.

Ik heb behoefte aan ondersteuning tijdens een gesprek. Wat kan ik doen?
Het kan soms lastig zijn om uw eigen hulpvraag goed te formuleren. Of uw eigen belang goed te vertegenwoordigen bij een gesprek met het zorgkantoor of uw zorgaanbieder. In dat geval kunt u een familielid, vriend of mantelzorger vragen u te ondersteunen tijdens het gesprek. Ook kunt u een beroep doen om cliëntondersteuning via Thuis in Clientondersteuning.

Wat is verblijf in een instelling?
De Wlz regelt zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Deze mensen krijgen meestal zorg in een instelling. Het pakket bestaat uit: verblijf, persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling, het individueel gebruik van hulpmiddelen voor mobiliteit – zoals een rolstoel of een scootmobiel – en vervoer.

Wat is een Volledig Pakket Thuis (VPT)?
Het VPT bevat bijna alle zorg die een cliënt ook in een instelling zou krijgen, maar dan thuis. Denk hierbij ook aan hulp in het huishouden en de maaltijden.

Wat is een Modulair Pakket Thuis (MPT)?
Het ‘modulair pakket thuis’ is vanaf 1 januari 2015 een nieuwe vorm van zorg met verblijf naast de vormen die al bestaan. Met het MPT kunt u kiezen om alleen bepaalde delen (modules) van het pakket thuis als zorg in natura geleverd te krijgen. Het MPT kan worden gecombineerd met een Persoonsgebonden budget (Pgb). Dit kan niet met een VPT. Daardoor kan de ene module ingekocht worden bij de ene zorgaanbieder, en de andere module bij een andere zorgaanbieder. Ook dit kan met het VPT niet.

Wat is een Persoonsgebonden budget (Pgb)?
Als zorg thuis verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling, dan kunt u zelf zorg inkopen met een Pgb. Het zorgkantoor beoordeelt de aanvraag op basis van een budgetplan. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener. U ontvangt dus zelf geen geld.